Po Vami odsúhlasenej ponuke od našej spoločnosti prichádza k sprostredkovaniu obchodu